Wika Media AS er et norsk EdTech-selskap med et spesielt fokus på utvikling av interaktive løsninger til bruk i undervisning og læringsmiljø.